Hudbou spolu

Hudební programy pro sociální soudržnost
Hudební programy pro sociální soudržnost

Komunita

Zavádíme hudební programy, kde chceme plně využít potenciálu hudby sbližovat a překonávat sociální bariéry. 

Kreativita

Žádný přístup není špatný, pokud budování pozitivního vztahu k hudbě podpoří individuální rozvoj. 

Vzdělávání

Zasazujeme se o rovné příležitosti v přístupu k hudebnímu vzdělávání. Organizujeme hudební programy a aktivity v oblastech města, kde hrozí riziko sociálního vyloučení. 

Podpora

Naše hudební kurzy nejsou jen o hudebním vzdělání. Společným hraním hudby usilujeme zároveň o toleranci, solidaritu a spolupráci.  

O projektu

Projekt OnStage – Music Schools for Social Change (Hudební školy pro sociální změnu) vychází z prastaré lidské zkušenosti, že hudba sbližuje a je proto vynikajícím nástrojem k posilování sociální soudružnosti.

Cílem projektu je zavádět do městského prostoru hudební výukové programy a aktivity tak, aby napomáhaly k pozitivní společenské změně.

Více informací
O projektu

Skupinová výuka je nejlepším způsobem, jak se učit hrát na hudební nástroj: studenti se v hodinách baví, od začátku hrají, jako kdyby byli skupina, a to je skvělý pocit, který je motivuje, aby cvičili a zlepšovali se.

José Castillo del Blasco (učitel na kytaru, program na ZŠ Merhautova)

Programy a aktivity

V projektu Onstage se město Brno zaměřuje na zavádění skupinové výuky hry na hudební nástroj na základních školách nacházejících se v krizových částech města.

Inspirovali jsme se osvědčenou praxí městské hudební školy EMMCA španělského města L´Hospitalet de Llobregat, a to především výukovým programem TANDEM.

Více informací
Programy a aktivity

Společná hra je z mé strany vysoce hodnoceným zážitkem, společně sdílený prožitek sám o sobě na mě působí až magicky – něco se mění a myslím si, že ani pořádně nevíme, co všechno. Považuji tuto výuku za hluboce smysluplnou.

Alena Tomešová (výuka hry na housle, ZŠ nám. 28 října)

Lektoři

Marie Klekarová

ZŠ a MŠ Křenová 21

Lektorka hry na housle na Základní škole a mateřské škole Brno, Křenová 21

žena.jpg

David Golas

ZŠ a MŠ Křenová 21

Lektor hry na kytaru na Základní škole a mateřské škole Brno, Křenová 21

muž

Jan Škrdlík

ZŠ a MŠ nám. 28 října

Ke hře na violoncello ho vedla jeho matka, která byla profesionální houslistka. Po studiích na JAMU se stal sólovým hráčem. V současnosti spolu se svou sestrou Alenou Tomešovou vedou program houslí a cella.

Pro více informací: Jan Škrdlík (cello.cz)

Jan Škrdlík

NARODIL JSEM SE

Narodil jsem se
pro báseň,
co jsme ji
vždycky chtěli,
když stromy nám
pod mozkovou kůru
brouky nasadily,
že svět je větší
než jsme mysleli.

Schoulený na posteli
tiše jsem hrál
a mandloně
pronikavě voněly

a báseň
zapustila do mne
své kořeny,

když stromy,
co všechno věděly,
sváděly mne
svými větvemi.

Bylo by to ale
na dlouho,
příteli,

zastav se,
řeknu ti to hudbou
nebo u dobré kávy

 prostými pohledy...

Jana Štěpánková

ZŠ a MŠ Merhautova

Lektorka hry na flétnu v Mateřské škole Sýpka, která je odloučeným pracovištěm Základní školy a Mateřské školy Brno, Merhautova 37

žena

Jolana Danielová

ZŠ a MŠ Křenová 21

Lektorka hry na housle ma Základní škole a mateřské škole Brno, Křenová 21. Mimo jiné také sociální pedagog, pracovnice školského poradenského centra

žena.jpg

Mgr. Jiří Bernkopf

ZŠ a MŠ nám. Republiky

Lektor hry na kytaru na Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole Brno, nám. Republiky 10.

Jiří Bernkopf je absolventem muzikologie a bohemistiky na FF MU, učil na univerzitě, na gymnáziu i na obou stupních základní školy. Tři roky pracoval na Ukrajině, další tři roky v Rumunsku. Zpívá ve sboru Láska opravdivá. Hudební vzdělání považuje za nezbytné pro harmonický vývoj osobnosti člověka, hudba má být dostupná všem a má se učit zábavnou formou.  

Jiří Bernkopf

Rostislav Vintr

(výuka hry na kytaru, ZŠ Merhautova)

Vystudoval konzervatoř obor klasická kytara. Několik let působil jako učitel kytary na ZUŠ a jako lektor anglického jazyka.

Rostislav Vintr

Jsem odchovanec ZUŠky a konzervatoře a se skupinovou výukou jsem neměl zkušenosti. Moc jsem nevěřil, že skupinovou výukou lze dosáhnout kvalitní úrovně zvládnutí nástroje. Později jsem pochopil, že cílem tohoto projektu není „dostat děti na konzervatoř“, ale působit kladně na lepší začlenění dětí ze specifické společenské skupiny do společnosti – být spolu, hrát spolu a spolu objevovat nové a netušené hodnoty, které hudba a přátelství s ní nabízí: sebepoznání, sebehodnotu, sebedisciplínu, sebevyjádření a své nezadatelné místo v kolektivu, kde nemusím soutěžit, ale kam patřím a kde jsem potřeba pro souhru a fungování celku.

Tomáš Valeček

ZŠ a MŠ Křenová 21

Lektor hry na kytaru na Základní škole a mateřské škole Brno, Křenová 21

muž

Partneři

Projekt ONSTAGE – Music Schools for Social Change (Hudební školy pro sociální změnu) byl v letech 2018 - 2021 spolufinancován z operačního programu URBACT III, který je programem Evropské územní spolupráce (ETC).