O Projektu

Projekt OnStage – Music Schools for Social Change (Hudební školy pro sociální změnu) vychází z prastaré lidské zkušenosti, že hudba sbližuje a je proto vynikajícím nástrojem k posilování sociální soudružnosti. Cílem projektu je zavádět do městského prostoru hudební výukové programy a aktivity tak, aby napomáhaly k pozitivní společenské změně. V tomto úsilí se spojilo město Brno s dalšími šesti evropskými městy: Aarhus (Dk), Adelfia (IT), Grigny (FR), Katowice (PL), L’Hospitalet de Llobregat (ESP) a Valongo (PT). Vznikla mezinárodní síť spolupráce, kde města získávala a navzájem si předávala zkušenosti, jak hudební programy pro sociální změnu efektivně zavádět. Vedoucím projektu, městem, které bylo v tomto směru příkladem pro ostatní zapojená města, je španělské město L’Hospitalet de Llobregat. Jeho městská hudební škola EMMCA už 17 let působí v deprivovaných oblastech L’Hospitaletu a zde úspěšně využívá inovativní metody výuky hudbu jako nástroje k podporování sociální inkluze a kulturní diverzity.

Mezinárodní projekt OnStage trval tři roky (2018–2021), během kterých se partnerská města pokusila realizovat svoji verzi hudebních programů pro sociální změnu. Cílem projektu však bylo zavádět takové programy a aktivity, které by pokračovaly i po oficiálním ukončení programu, a zachovat spolupráci partnerských měst i do budoucna.

Město Brno také obstálo ve výzvě pro vytvoření sítě na národní úrovni. V nové česko-slovenské síti přenosu (červen 2021 – prosinec 2022) je vedoucím městem a bude předávat získané zkušenosti do dalších čtyř českých a tří slovenských měst.

Více o tom, jak využívá hudbu a performativní umění k posilování sociální soudržnosti hudební škola EMMCA se můžete dozvědět zde.