Programy a aktivity

Prosincové akce s OnStage

12. 12. 2023 - Vánoční akademie (v budově školy MŠ a ZŠ nám. 28. října, pro veřejnost) 

13. 12. 2023 - Vánoce přicházejí (chrám Spasitele v Židenicích, organizuje MŠ a ZŠ Křenová) 

15. 12. 2023 - Advent na Zelňáku (organizuje Kaveeska, pro veřejnost) 

20. 12. 2023 - Vánoční akademie pro žáky a rodiče (v tělocvičně MŠ a ZŠ Křenová)


Podzimní jarmark na Osmecu

Ve čtvrtek 14. 9. 2023 odpoledne jsme se již pošesté sešli v parku před naší školou na náměstí 28. října a užili si Podzimní jarmark. Jako vždy se do plnění úkolů na stanovištích se sportovními i vědomostními úkoly zapojili současní i bývalí žáci školy, jejich rodiny a děti z okolí se svými rodiči.

Přes velké obavy, zda počasí akci konanou venku nezhatí, se nakonec vše vydařilo a sluníčko doplnilo zajímavý doprovodný program. Během odpoledne jsme si mohli poslechnout různá hudební vystoupení – zpěv písničkáře s kytarou a ukázku vystoupení smyčcového orchestru z projektu OnStage, který na naší škole působí, viděli jsme taneční pásmo a ukázku žonglování.

Úspěšní řešitelé úkolů z jednotlivých stanovišť získávali do kartiček razítka, která pak vyměnili za drobné dárky a sladkosti.

Moc nás potěšila návštěva náměstka primátorky Mgr. Jaroslava Suchého a JUDr. Ireny Matonohové, členky RMB.

 

Díky krásnému počasí, zajímavému programu a milým hostům se odpoledne velmi vydařilo.

Všichni se už těšíme na další akce školy.

 

Zpracovala: Mgr. Ludmila Altmanová

ZŠ a MŠ nám. 28. října


 

DEN HUSOVIC

Dne 17. 6. 2023 proběhla akce s názvem "DEN HUSOVIC", kde byl široký program. Mezi účinkujícími byly také BONGÁČI ze Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21, kteří si ve spolupráci s projektem OnStage připravili svoje vystoupení. 


 


 

12. ročník hudebního festivalu Amari kereka 2023

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 po tří leté covidové pauze pořádala hudební festival Amari kereka. Letos jsme se společně s rodiči, žáky, pedagogy a přáteli školy 25.5.2023 sešli v KS Omega v Brně.

Festival se konal pod záštitou náměstka primátorky města Brna Mgr. Jaroslava Suchého a radní města Brna JUDr. Ireny Matonohové, které při zahájení přivítala ředitelka školy Mgr. Ludmila Altmanová. Festivalu se zúčastnil  také Mgr. Martin Vrubel, druhý místostarosta MČ BS a radní  Ing. Pavel Studeník.

Jako každý festivali i letos se ho zúčastnili zástupci odboru školství MMB, MČ Brno-střed, zástupci neziskových organizací, OSPODů, zástupci ZŠ aMŠ Brno Merhautova, ZŠ a MŠ Křenova, ZŠ a MŠ Předlice – Ústí nad Labem, ZŠ a MŠ Boženy Němcové z Přerova a  ZŠ a MŠ Praha ,Zličín

Na jevišti se v rychlém sledu vystřídaly taneční soubory Gitano, Romane čhaje, Lion, Sovnakune čhaja, Romano čhaja a Jiloro, zpěváci, hudebníci a kapely několika brněnských a jedné ústecké školy a NZDM Dživipen.  Rytmy flamenca, čardáše, moderny a dalších temperamentních tanců roztleskaly celý sál. Novinkou letošního festivalu byla vystoupení školních kytarových a smyčcových orchestrů, které na školách vznikly v rámci projektu ON STAGE. V podání mladých hudebníků zazněly mimo jiné Beethovenovy a Chopinovy skladby. Talentovaní klavíristé, bubeníci a zpěváci zazářili v několika sólových vystoupeních.

Během odpoledne se mohli návštěvníci podívat na videoprojekce, ve kterých se představily zúčastněné školy. Poprvé jsme vysílali živý přenos na facebookových stránkách školy. Součástí festivalu byla výstava výtvarných prací na téma,“ Co pro mě znamená hudba“. Hosté si na památku odnesli Průvodce festivalem, který dokumentuje historii této akce od roku 2009 do roku 2023. Průvodce je k dispozici také na webových stránkách školy www.osmec.cz.

Celou akci provázela skvělá atmosféra, na které se podíleli všichni účinkující žáci, pedagogové, rodiče, hosté a přátelé naší školy, všem patří velký dík!

Srdečně Vás zveme na 13. ročník festivalu Amari kereka, který se bude konat v květnu příštího roku!


Zapojené školy

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace 

Od září 2019 zde probíhá odpolední program skupinové výuku hry na housle a violoncella, v časové dotaci 3 x 2 hodiny týdně. Je to vůbec první program, který byl v rámci projektu OnStage otevřen. V prvním roce svého trvání (září 2018–březen 2020) se do programu zapojilo 28 dětí a děti zahrály na dvou představeních. V důsledku pandemických opatření byl program od března do konce školního roku 2020 pozastaven. Ve školním r. 2020–2021 byl program opět otevřen, ale v důsledku pandemických opatření opět pozastaven.

I přes značná omezení výuky během dvou let si hru na housle a violoncello vyzkoušelo 48 dětí a 20 z nich se do programu zapojilo.

Od začátku školního r. 2019 škola také rozšířila rozvrh povinné školní docházky pro deváté třídy o hodinu hudební výchovy týdně, která využívá inovativních metod inspirovaných dobrou praxí španělské hudební školy EMMCA. 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace

 

Na ZŠ Komenského máme 3 skupinky o 5-6 žácích, které se schází dvakrát týdně na 45 minut. Na každé lekci jsou přítomni dva lektoři. Je to nutné, protože často žáky ještě dělíme do menších skupin podle toho, co zvládnou a chtějí zahrát. S lektorem nacvičují svůj part a na konci hodiny se hned pokoušíme o souhru. Celkem se na lekcích střídají tři lektoři: Tomáš Vaněk, Jakub Domes a Jiří Bernkopf. Snažíme se o pestrý repertoár, vycházíme vstříc tomu, co děti chtějí hrát. Zároveň také zařazujeme vždy něco z klasiky, sami píšeme aranže speciálně pro naše skupinky. Velkou motivací je koncert, na kterém může vystoupit opravdu každý, kdo na lekce chodil alespoň částečně. Takto jsme vystoupili na vernisáži výstavy plakátů na naší škole a na dni Husovic. 

"Pro mě osobně je projekt velkou výzvou, zejména s ohledem na přípravu materiálů, snažím se, aby hodina byla zajímavá, přínosná pro všechny nehledě na talent a zkušenosti a abychom se rychle dopracovali k nějakému výsledku. Největší odměnou je, když děti chtějí pokračovat a strhávají k tomu další spolužáky." 

Jiří Bernkopf

Hlavním cílem je zlepšení vztahu ke škole i spolužákům. Aby děti společně zažily ve škole pozitivní emoce. V naší škole se potkávají děti ze sociálně slabších rodin, děti z minoritních skupin i děti cizinců. Čelíme negativním jevům, které z toho vyplývají. Je nezbytné starat se o to, aby se děti vzájemně poznaly a aby spolu dobře vycházely, což se v kroužku velmi dobře daří.

Projekt OnStage hodláme prezentovat tak, že budeme hrát všude, kam nás pozvou. Věříme, že nejlepší propagace je příklad dobré praxe.

  

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace

 

Projekt OnStage, pořádaný na škole Merhautova v Brně, je iniciativou zaměřenou na výuku hry na kytaru. Jeho hlavním cílem však je podporovat sociální rozvoj a pohodu mladých lidí tím, že jim poskytne cennou příležitost objevit hudební rozměr v kontextu, který často tuto oblast opomíjí v jejich rodinách a komunitách.

 

Cíle projektu zahrnují:

1) Prevenci a zodpovědnost: prostřednictvím kurzu hry na kytaru se snažíme nabídnout mladým lidem zdravou a kreativní alternativu k špatným návykům, jako je kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a škodlivé chování. Hudba je mocným nástrojem pro osobní vyjádření a může směrovat jejich energii produktivním směrem, podporující zodpovědné chování a zdravý životní styl.

2) Růst a osobní rozvoj: Naším cílem je zvýšit vášeň pro hudbu u mladých účastníků. Skrze hodiny hry na kytaru se naučí základy hudební teorie, techniky hraní a vybudují pevný hudební základ. Učení se hře na kytaru rozvíjí kognitivní dovednosti, jako je koncentrace, koordinace a disciplína, což jsou klíčové pro jejich osobní rozvoj.

3) Vyjádření a sebevědomí: Chceme mladým lidem poskytnout příležitost projevit svůj hudební talent veřejně. Organizací hudebních událostí a koncertů jim umožníme uplatnit to, co se naučili během hodin, a zároveň budovat větší sebevědomí. Tyto zkušenosti s veřejnými vystoupeními pomáhají zvládat stres a zlepšovat osobní sebevědomí, podporují významný společenský a individuální růst.

Projekt OnStage prokázal pozitivní vliv na životy mladých účastníků. Kromě poskytování alternativy k špatným návykům jsme zaznamenali zvýšený zájem a nadšení pro hudbu a školu, a také zlepšení sebevědomí a sociálních dovedností.

Pro udržení tohoto programu je nezbytná finanční podpora. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů na lekce hry na kytaru, nákup hudebních nástrojů a organizaci veřejných akcí pro mladé účastníky.

Podporou této iniciativy přispíváte k vytvoření prostředí, kde mladí lidé mohou objevovat svůj hudební talent, rozvíjet klíčové dovednosti a budovat pozitivní budoucnost.

MŠ SÝPKA

Cílem "Zpívající školky" je systematizovat hudební vzdělávání, podporovat společný přístup k hudbě, měnit život dětí prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností.

Od školního roku 2019/2020 dosud funguje v MŠ Sýpka třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. V rámci programu OnStage se děti mohou jednou týdně účastnit skupinové výuky hry na flétny a hudební průpravy (užívání Orffových nástrojů, zpěv). 

Ve školním roce 2022/2023 se do kroužku přihlásilo 32 dětí. Během výuky se děti  seznamují s různými druhy hudebních nástrojů, zpíváme, tancujeme, hrajeme na flétničky, využíváme Orfovy rytmické nástroje, hrajeme si hudební pexeso a plníme hudební pracovní listy. Na konci školního roku děti dostanou hudební vysvědčení a medaili houslového klíče. Děti se na kroužek HV těší a rodiče jsou též spokojeni.


 

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace

 

Výuky se účastní všechny děti, které o tuto činnost projevily zájem. Na základě toho byla uzpůsobena i náplň našich lekcí. Učíme se nástroj teprve poznávat, pojmenováváme jeho části, učíme se housle a smyčec správně uchopit, a postupujeme od úplného začátku k postupnému zdokonalování.

Snažíme se, aby výuka pro děti byla poutavá, zábavná, aby zkrátka ani nevnímaly, že se něco učí. Vybíráme proto především romské písně, kdy děti hlavní melodii doprovází hraním na prázdné struny. Dále se budeme pomalu učit klást prsty na struny. Nenápadně se taky seznamujeme s notami a jinými značkami v notovém zápise, abychom se v něm dokázali orientovat.

"Pro mě osobně znamená OnStage skvělou příležitost nabídnout výuku hry na hudební nástroj dětem, které by pravděpodobně jinak neměly šanci si tuto činnost vyzkoušet. Mnohdy se navíc jedná o děti velmi, velmi talentované. S kolegyní lektorkou tedy s radostí poskytujeme našim žákům základy hry na housle, a vzhledem k tomu, že s tímto typem výuky nemáme mnoho zkušeností, obohacujeme tak i samy sebe 😊"

Mgr. Marie KLEKAROVÁ

 

V měsíci září probíhala příprava kroužků „hra na kytaru“ a „hra na housle“. Lektoři navštívili žáky ve třídách, kde jim nabídli možnost aktivní výuky hry na uvedené nástroje.

 

Od října jsme začali s realizací kroužků. Aktuálně je rozvrh nastaven následovně:

Hra na kytaru
pondělí od 13.30 do 15.10 hodin

čtvrtek od 13.30 do 15.00 hodin

Lektoři: David GOLAS, Tomáš VALEČEK /Pokračují z loňského roku./

 

Výuka je rozdělena do bloků – začátečníci a pokročilí. Pokročilí hráči mají o dvě hodiny více.
Na hru na kytaru je aktuálně přihlášeno 20 žáků.

 

Hra na housle
středa od 13 do 14.30 hodin
Lektoři: Mgr. Jolana DANIELOVÁ A Mgr. Marie KLEKAROVÁ /Pokračují z loňského roku./

 

Žáci jsou také rozděleni do dvou skupin.
Hry na housle se účastní 17 žáků.
 

Projekt v letech 2020 - 2022

V lednu 2020 zde byl zaveden odpolední program skupinové výuky hry na kytaru v časové dotaci 3 x 2 hodiny týdně. Během karantény škola zapůjčila nástroje dětem domů, a proto mohla výuka probíhat on-line. Do výuky se zapojilo 9 dětí.

V září 2020 byl program znovu otevřen. Po propagaci učitelů programu ve třídách přihlásilo původně 61 dětí. Z kapacitních důvodů ovšem nebylo možné všechny žáky do programu zapojit. Do výuky se zapojilo 39 dětí. V rámci protiepidemických opatření přešla výuka opět do on-line prostředí a pokračuje v omezeném počtu dětí dosud.

Ve školním roce 2021/22 se do programu přihlásilo přes 70 dětí.

Podívejte se, jak vypadá výuka naživo a co si o projektu myslí naši učitelé: https://youtu.be/kyuJifn2jak

SBOR ONSTAGE

Ve spolupráci se ZŠ Merhautova a IQ Roma Servis byl v listopadu 2019 otevřen komunitní sbor ONSTAGE, který je otevřen všem zájemcům od 6 let, bez ohledu na zkušenosti. Zkoušky probíhají na půdě Roma Servis každou středu od 17.00 hod.