Programy a aktivity

V projektu Onstage se město Brno zaměřuje na zavádění skupinové výuky hry na hudební nástroj na základních školách nacházejících se v krizových částech města. Inspirovali jsme se osvědčenou praxí městské hudební školy EMMCA španělského města L´Hospitalet de Llobregat, a to především výukovým programem TANDEM. Tento program se osvědčil v boji proti sociálnímu vyloučení, nezaměstnanosti mladých a předčasnému odchodu z povinné školní docházky. Podle španělských výzkumů žáci a studenti účastnící se tohoto výukového programu dosahují lepších studijních výsledků, než je celostátní průměr.

Skupinové hudební výukové programy, které organizujeme, jsou bezplatné a otevřené pro všechny žáky základní školy bez ohledu na předchozí zkušenosti či vlastnění nástroje. Žáci mají možnost se po vyučování několikrát týdně setkat přímo v budově školy a společně se učit hrát na hudební nástroj, který je jim ve výuce zapůjčen. Na rozdíl od tradiční individuální výuky, kterou zajišťuje síť ZUŠ, skupinová výuka není přednostně zaměřena na optimální vzdělání jednotlivce a dosažení excelence, ale klade se důraz na spolupráci a sdílení nadšení ze společného tvoření hudby. Je upřednostňována praxe před teorií – děti dostávají do rukou nástroj a hned hrají. Učí se především nápodobou, vzájemně se podporují a společně hledají cesty, jak si vytvořit pozitivní vztah nejen k hudbě, ale také ke svému okolí.

Díky skupinové výuce můžeme nabídnout hudební lekce většímu počtu dětí a oslovit ty, které by jinak o hudebním vzdělání nepřemýšlely. Programově se zasazujeme o rovný přístup k hudebnímu vzdělání pro všechny. Věříme, že projekt OnStage přináší do města nový pohled na výuku hudby a nové možnosti. Doufáme, že si zde najde své trvalé místo.

Myslím si, že projekt jako OnStage by byl užitečný v jakémkoli městě. Učíme děti, které často pocházejí z rodin s nižším příjmem a možnost učit se hrát na hudební nástroj je pro ně velkou příležitostí. Neučí se pouze hrát, ale také jak využívat svůj volný čas a energii na něco smysluplného a uměleckého. Cítí se být součástí skupiny, kde každý je důležitý a má svůj hlas.

José Castillo del Blasco (učitel na kytaru, program na ZŠ Merhautova)

ZŠ OSMEC

Od září 2019 zde probíhá odpolední program skupinové výuku hry na housle a violoncella, v časové dotaci 3 x 2 hodiny týdně. Je to vůbec první program, který byl v rámci projektu OnStage otevřen. V prvním roce svého trvání (září 2018–březen 2020) se do programu zapojilo 28 dětí a děti zahrály na dvou představeních. V důsledku pandemických opatření byl program od března do konce školního roku 2020 pozastaven. Ve školním r. 2020–2021 byl program opět otevřen, ale v důsledku pandemických opatření opět pozastaven.

I přes značná omezení výuky během dvou let si hru na housle a violoncello vyzkoušelo 48 dětí a 20 z nich se do programu zapojilo.

Od začátku školního r. 2019 škola také rozšířila rozvrh povinné školní docházky pro deváté třídy o hodinu hudební výchovy týdně, která využívá inovativních metod inspirovaných dobrou praxí španělské hudební školy EMMCA.

ZŠ MERHAUTOVA

V lednu 2020 zde byl zaveden odpolední program skupinové výuky hry na kytaru v časové dotaci 3 x 2 hodiny týdně. Během karantény škola zapůjčila nástroje dětem domů, a proto mohla výuka probíhat on-line. Do výuky se zapojilo 9 dětí.

V září 2020 byl program znovu otevřen. Po propagaci učitelů programu ve třídách přihlásilo původně 61 dětí. Z kapacitních důvodů ovšem nebylo možné všechny žáky do programu zapojit. Do výuky se zapojilo 39 dětí. V rámci protiepidemických opatření přešla výuka opět do on-line prostředí a pokračuje v omezeném počtu dětí dosud.

Ve školním roce 2021/22 se do programu přihlásilo přes 70 dětí.

Podívejte se, jak vypadá výuka naživo a co si o projektu myslí naši učitelé: https://youtu.be/kyuJifn2jak

MŠ SÝPKA

Od školního roku 2019/2020 dosud funguje v MŠ Sýpka třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. V rámci programu OnStage se děti mohou jednou týdně účastnit skupinové výuky hry na flétny a hudební průpravy (užívání Orffových nástrojů, zpěv). Do programu se za dva roky působení zapojilo 60 dětí.

SBOR ONSTAGE

Ve spolupráci se ZŠ Merhautova a IQ Roma Servis byl v listopadu 2019 otevřen komunitní sbor ONSTAGE, který je otevřen všem zájemcům od 6 let, bez ohledu na zkušenosti. Zkoušky probíhají na půdě Roma Servis každou středu od 17.00 hod.