Komunita

Zavádíme hudební programy, kde chceme plně využít potenciálu hudby sbližovat a překonávat sociální bariéry. 

Kreativita

Žádný přístup není špatný, pokud budování pozitivního vztahu k hudbě podpoří individuální rozvoj. 

Vzdělávání

Zasazujeme se o rovné příležitosti v přístupu k hudebnímu vzdělávání. Organizujeme hudební programy a aktivity v oblastech města, kde hrozí riziko sociálního vyloučení. 

Podpora

Naše hudební kurzy nejsou jen o hudebním vzdělání. Společným hraním hudby usilujeme zároveň o toleranci, solidaritu a spolupráci.  

O projektu

Projekt OnStage – Music Schools for Social Change (Hudební školy pro sociální změnu) vychází z prastaré lidské zkušenosti, že hudba sbližuje a je proto vynikajícím nástrojem k posilování sociální soudružnosti.

Cílem projektu je zavádět do městského prostoru hudební výukové programy a aktivity tak, aby napomáhaly k pozitivní společenské změně.

Více informací
O projektu

Skupinová výuka je nejlepším způsobem, jak se učit hrát na hudební nástroj: studenti se v hodinách baví, od začátku hrají, jako kdyby byli skupina, a to je skvělý pocit, který je motivuje, aby cvičili a zlepšovali se.

José Castillo del Blasco (učitel na kytaru, program na ZŠ Merhautova)

Programy a aktivity

V projektu Onstage se město Brno zaměřuje na zavádění skupinové výuky hry na hudební nástroj na základních školách nacházejících se v krizových částech města.

Inspirovali jsme se osvědčenou praxí městské hudební školy EMMCA španělského města L´Hospitalet de Llobregat, a to především výukovým programem TANDEM.

Více informací
Programy a aktivity

Společná hra je z mé strany vysoce hodnoceným zážitkem, společně sdílený prožitek sám o sobě na mě působí až magicky – něco se mění a myslím si, že ani pořádně nevíme, co všechno. Považuji tuto výuku za hluboce smysluplnou.

Alena Tomešová (výuka hry na housle, ZŠ nám. 28 října)

Lektoři

Alena Tomešová

(výuka hry na housle, ZŠ nám. 28 října)

Pochází z Ostravy, kde studovala učitelství 1. stupně a konzervatoř obor housle. Pracuje jako asistentka pedagoga na 1. stupni ZŠ a v programu projektu OnStage vyučuje housle, kde s radostí využívá své zkušenosti aktivního hráče cimbálové muziky.

Alena Tomešová

Společná hra je z mé strany vysoce hodnoceným zážitkem, společně sdílený prožitek sám o sobě na mě působí až magicky – něco se mění a myslím si, že ani pořádně nevíme, co všechno. Považuji tuto výuku za hluboce smysluplnou.

Jan Škrdlík

(výuka hry na cello, ZŠ nám. 28 října)

Ke hře na violoncello ho vedla jeho matka, která byla profesionální houslistka. Po studiích na JAMU se stal sólovým hráčem. V současnosti spolu se svou sestrou Alenou Tomešovou vedou program houslí a cella.

Jan Škrdlík

José Castillo del Blasco

(výuka hry na kytaru, ZŠ Merhautova)

Hudebník, písničkář a učitel, původem z Tenerife. Na kytaru se naučil hrát sám. Učení hry na kytaru se věnuje od svých 16 ti let. Kromě kytary hraje také na bubny a klavír.

José Castillo del Blasco

Skupinová výuka je nejlepším způsobem, jak se učit hrát na hudební nástroj: studenti se v hodinách baví, od začátku hrají, jako kdyby byli skupina, a to je skvělý pocit, který je motivuje, aby cvičili a zlepšovali se.

Petra Borovičková

(komunitní sbor ONSTAGE)

Pochází z muzikantské rodiny, její otec byl a dědeček hudební pedagog na univerzitě Palackého a profesionální zpěvák s vystudovanou pražskou HAMU. Sama se zpěvu a hře na klavír věnuje od útlého dětství. Na vysoké škole začala spolupracovat s Muzeem romské kultury a Idou Kelarovou, kde vedla pěvecké aktivity s mladými Romy. Od roku 2014 pracuje v neziskové organizaci IQ Roma servis, kde má mimo jiné na starost rozvoj romského komunitního nahrávacího studia a centra Amaro Records. V současnosti vede také komunitní sbor ONSTAGE.

Petra Borovičková

Projekt OnStage se mi velmi líbí a vnímám ho jako potenciálně velmi přínosný. Líbí se mi, že je ukotven v systému, tedy že aktivity probíhají na školách a líbí se mi, že je to městský projekt. Překvapilo mě, že o sbor ONSTAGE má zájem spíše veřejnost než komunita. Ráda bych vyvážila počet zpěváků z řad komunity a majority. Romská hudba je úžasný nástroj k propojování lidí.

Rostislav Vintr

(výuka hry na kytaru, ZŠ Merhautova)

Vystudoval konzervatoř obor klasická kytara. Několik let působil jako učitel kytary na ZUŠ a jako lektor anglického jazyka.

Rostislav Vintr

Jsem odchovanec ZUŠky a konzervatoře a se skupinovou výukou jsem neměl zkušenosti. Moc jsem nevěřil, že skupinovou výukou lze dosáhnout kvalitní úrovně zvládnutí nástroje. Později jsem pochopil, že cílem tohoto projektu není „dostat děti na konzervatoř“, ale působit kladně na lepší začlenění dětí ze specifické společenské skupiny do společnosti – být spolu, hrát spolu a spolu objevovat nové a netušené hodnoty, které hudba a přátelství s ní nabízí: sebepoznání, sebehodnotu, sebedisciplínu, sebevyjádření a své nezadatelné místo v kolektivu, kde nemusím soutěžit, ale kam patřím a kde jsem potřeba pro souhru a fungování celku.

Partneři

Projekt ONSTAGE – Music Schools for Social Change (Hudební školy pro sociální změnu) byl v letech 2018 - 2021 spolufinancován z operačního programu URBACT III, který je programem Evropské územní spolupráce (ETC).